Služby

PREPRAVA TOVARU

PREPRAVA TOVARU

Naša spoločnosť je zameraná hlavne na prepravno-sprostredkovateľskú činnosť.Naši vysokokvalifikovaný zamestnanci s viacročným profesionálnym zázemím a jazykovými znalosťami, naše medzinárodné vzťahy, naše široké spektrum prepravovaných služieb a v neposlednom rade naši zodpovední poddodávatelia garantujú zákazníkmi očakávané vysoko kvalitné služby. Profesionálny vodiči spoločnosti disponujú vysokou skúsenosťou v rámci vnútroštátnej a medzinárodnej doprave. Všetky vozidlá máme vybavené mobilným telefónom, čím je zabezpečený priamy kontakt s vodičmi, čím vieme ponúknuť informácie pre našich odberateľov o pohybe tovaru. Momentálne disponujeme s 41 kamiónmi a 3 ks dodávkami. Maximálna vnútorná výška prepravovaného tovaru je 2,8 m. Každé vozidlo má 30 ks EUP na výmenu a 12 španiférov na upevnenie tovaru.

SKLADOVANIE

SKLADOVANIE

Vlastníme 10000 m2 skladovacích priestorov ako aj 400 m2 kancelárskych priestorov pod 24 hod. strážnym dohľadom. Stabilný a plynulý chod našej spoločnosti zabezpečuje silné zázemie, ktoré spočíva z vlastného parkovacieho priestoru o rozlohe 33000 m2, krytými a zateplenými skladovacími priestormi o rozlohe 15000 m2, ktorý sa nachádza v obci Bábolna ( Maďarská republika ), ktorá je dostupná 3 km od diaľnice M1. Naše depo je oplotené, 24 hod. strážené, zabezpečené kamerovým bezpečnostným systémom. Výhodou parkovacích služieb je blízkosť diaľnice M1.

SERVIS

SERVIS

Naša spoločnosť vlastní nehnuteľnosť, ktorá pozostáva z depa s pevnou vozovkou a z multifunkčnej opravárenskej haly s viacerými vchodmi, kde sa našim náročným zákazníkom vieme zabezpečiť údržbu aj rýchly servis vozidiel.

Tím

O náš

Spoločnosť KOPI TRANS s.r.o. sa rozrástla do dnešnej podoby, prepravno – logistickej spoločnosti z rodinného podniku založeného v roku 1987. Obnovením vozového parku vznikla spoločnosť T-Kopiker Kft. a s ňou aj jej dcérska spoločnosť KOPI TRANS s.r.o., ktorá bola založená v Slovenskej republike so 100%-ným maďarským obchodným podielom. Naše nákladné vozidlá zodpovedajú predpisom Európskej únie, sú ďalej vybavené poisteným právnej ochrany D.A.S., poistením CASCO a poistením zodpovednosti CMR. Naši vysoko kvalifikovaní prepravcovia s viacročným profesionálnym zázemím, s jazykovými znalosťami, naše medzinárodné vzťahy, náš široký spektrum prepravných služieb a v neposlednom rade naši zodpovední a dôveryhodní poddodávatelia jednoznačne garantujú zákazníkmi očakávané vysoko kvalitné služby. Profesionálny vodiči spoločnosti disponujú vysokou skúsenosťou v rámci vnútroštátnej aj medzinárodnej dopravy. Všetky vozidlá máme vybavené mobilným telefónom, čím je zabezpečený priami kontakt s vodičmi, čo zabezpečuje presný dohľad nad celou prepravou a v neposlednom rade vieme našim zákazníkom poskytnúť aktuálne informácie o pohybe prepravovaného tovaru. Momentálne naša spoločnosť disponuje s vozovým parkom, ktorý pozostáva z dvadsiatich ťahačov a troch dodávok. Naša spoločnosť prechádza neustálym vývojom, ktorý reaguje na stále rastúce potreby trhu. Aj z tohto dôvodu plánujeme ešte v tomto roku rozšíriť náš vozový park novými vozidlami, aby sme vedeli ponúknuť našim verným a náročným zákazníkom najoptimálnejšie riešenia aj na ich jedinečné požiadavky a na profesionálnej úrovni ich následne aj zabezpečiť. Zvýšený dopyt našich prepravných služieb zabezpečujeme okrem vlastného vozového parku aj pomocou služieb našich stálych poddodávateľov, s ktorými nás spája dlhoročný pracovný vzťah. Stabilný a plynulý chod našej spoločnosti zabezpečuje aj silné zázemie, ktoré spočíva vo vlastnej nehnuteľnosti, ktorá pozostáva z depa s pevnou vozovkou na rozlohe 33.000 m2, z opravárenskej haly rozlohou 1000 m2, a kancelárskej budovy. Okrem toho disponujeme krytými a zateplenými skladovými priestormi v rozsahu 15.000 m2, ktoré sa nachádzajú v centre obce Bábolna, ktorá je dobre dostupná, jej vzdialenosť od diaľnice M1 je 3 km. Naše depo je uzavreté, 24 hodín strážené, zabezpečené kamerovým bezpečnostným systémom. Z dôvodu blízkosti diaľnice disponuje naše depo aj parkoviskom pre kamióny.

Kontakt:

  • info@kopitrans.eu
   
44
Vozidlá
15000
m2 Sklad
1000
m2 Opravárenska hala
33000
m2 Priestor